Polýak çözgüdi

01

Metal ergin

Matal bejergä mätäç bolanyňyzda, üstüňizi bitiriň.Size zerur netijeleri hödürläp biljek kesiji disk we ýalpyldawuk disk gerek.Tranrih size metal işlemek üçin abraziw we kesiş önümleriniň doly görnüşini hödürlär.

Diski kesmek        Flap Disk

02

Agaç ergini

Biziň kompaniýamyz, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli agaç ýalpyldawuk önümlere eýedir, çäge kagyzy ýokary hilli alýumin oksidi abraziwden, çydamly we ýapyşmaga garşy.Alýumin oksidi dänesi taslamaňyza çalt kesilýär we rahat gutarýar.
TCT Blade gördi        Gum kagyzy

03

Faceerüsti çözgüt

Tranrih, ýerüsti bezeg programmalarynyň giň topary üçin ýokary täsirli abraziw çözgütleri hödürlemek tejribesine eýedir.Önümçiligi ýokarlandyrmak we gaýtadan işlemek we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin ýerüsti taýýarlyk işleri üçin iň oňat we tygşytly çözgüt hödürleýäris.
Çalt üýtgeşmeler        Flap tigir

04

Awtoulag ideginiň çözgüdi

“Tranrich” müşderilerimiz üçin awtoulaglara arassalaýyş önümlerini we hyzmatlaryny hödürleýär, bu gözelligi ýokarlandyrýar we awtoulag ýüzleriniň ömrüni uzaldýar we gymmaty we sürmek lezzetini ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, awtoulaglara ideg edýän önümlerimiz gowy ýalpyldawuk we mumy täsir edip biler we awtoulag gözelligi dükany üçin amatly, şol bir wagtyň özünde awtoulag bedenine hiç hili dyrnak ýa-da zyýan bermez.
Awtoulaglara ideg


habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.