FEICON BATIMAT 2023-de bize goşulyň

FEICON BATIMAT 2023-de bize goşulyň

TRANRICH @ FEICON BATIMAT 2023 ýarmarkasynda sergi görkezýär.Aşakdaky sene, zal we stend belgisi barada umumy maglumat bermegiňizi haýyş edýäris:

OIP-C

FEICON BATIMAT 2023-nji ýylyň 11-14-nji aprelinde

San-Paulu sergi we konwensiýa merkezi

Gelip, D203 stendinde görmegimize göz ýetiriň

Biz sizi D203 stendinde görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

Örtülen abraziw önümleri, ýerüsti kondisioner, rezin baglanan, Powertools garnituralaryny elmydama ygtybarly we doly abraziw önümleri bilen üpjün edijilerimiz.


Iş wagty: Mart-23-2023

habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.