2023-nji ýylda Aziýa-Pacifiki gözlegde bize goşulyň

Aziýa-pasifiki gözleg 2023

2023-nji ýylda Aziýa-Pacifiki gözlegde bize goşulyň

TRANRICH ýarmarkada sergi edýär @ ASIA-PACIFIC SOURCING 2023. Sene, zal we stend belgisi barada hoşniýetli maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.aşakda:GEÇIRILEN ABRASIWLER # 7.1-B083AAziýa-pasifiki gözleg 202328.02-2.3.2023Koelnmesse GmbH, Köln, GermaniýaGeliň we bizi 7.1-B083A stendinde görüňWe sizi 7.1-B083A stendinde görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarysÖrtülen abraziw önümleri, ýerüsti kondisioner, rezin baglanan, Powertools garnituralaryny elmydama ygtybarly we doly abraziw önümleri bilen üpjün edijilerimiz.


Iş wagty: Fewral-02-2023

habarlaşyp dur

Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.