Uzyn tigirli awtoulag ýuwujy çotga Softumşak Bristle Awtoulag tekeri we hereketlendiriji we teker ýuwujy çotga Arassalaýjy çotga

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Uzyn tigirli awtoulag ýuwulýan çotga

Görnüşi: Çotga
Material: PP + PE
Gelip çykan ýeri: Siçuan, Hytaý
Marka ady: Tranrih
Reňk: Gyzyl
Ulanylyşy: Awtoulag arassalamak
Ölçegi: 45 sm
Agramy: 0,2kg

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AIMDYRYJY WE AASsat TERJIME EDIP BOLANOK: Tigir tekerleriňizi arassalamak aňsat we ýönekeý, bir teker suw we ýuwujy maşyn.
TERJIME EDIP BOLANOK
SOFT we DURABLE BRISTLES: Professional awtoulag jikme-jiklikleri we awtoulag ideg höwesjeňleri üçin döredilen çydamly we ýumşak çybyk jikme-jiklik çotgasy, tekerleriňiz üçin howpsuz çyzyp bilersiňiz.
KÖP MAKSATNAMANY ULANMAK: Awtoulaglar, ýük awtoulaglary, motosikller, welosipedler, gaýyklar, tigirler, jantlar, spikerler, panjaralar, dwigateller aýlaglary, işleýiş maslahatlary, bamperler, wentler we ş.m.Şeýle hem çotga guradyjylaryň şlanglary, lýubkalary we beýleki zatlary öýüň töweregindäki zatlary arassalap biler.Armyly maslahatlar: Awtoulagyňyzyň tigirini arassalamak üçin çotganyň bir tarapyny ulanyň, çotganyň ýokarsyny arassalamak üçin ulanmaň.

4 5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.