Awtoulaglara ideg etmek üçin ýuwujy enjamlar üçin täze ähli hünärmen 6 Tizligi dolandyrmak OEM hyzmaty DA Polisher

Gysga düşündiriş:

Programma: Awtoulaglara ideg awtoulag jikme-jiklikleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady:Awtoulag ýuwujy maşyn

Görnüşi:Awtoulag poliserleri

Kuwwaty:600W-1250W

Naprýa: eniýe:110V-240V

Disk Dia:5 / 6inç

Speük tizligi ýok:2500-5000rpm

Reňk:Gara / Ak / Gyzyl / Düzeltmek

Orbitanyň ululygy:12.5mm15mm

Bahalandyrylan naprýa: eniýe:110-240V AC

-Ük ýok tizlik:2200-6500RPM

Sapagyň ölçegi:M14-M16

Arza:Awtoulaglara idegAwtoulag jikme-jigi

Gaplamak:Reňk gutusy + karton guty

S:W.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.