Galan bölekler metal bölekler Göni kesilen galaýy awiasiýa Snips agyr ýükli gabyk

Gysga düşündiriş:

 • Mergen gural 20 ölçegli sowuk rulon we 22 ölçegli poslamaýan polatdan kesýär
 • Snip guralynda göni we giň egrileri kesýän tekiz pyçak bar
 • Galaýy bölekleriň takyk ýer gyralary ýokary kesiş hili üçin her kesileniň berk ýapylmagyny üpjün edýär
 • Gyzgyn, ýasalan polat pyçaklar iň ýokary güýç we uzak ömri üpjün edýär
 • Çydamly bahar ýuwujy, kesilende pyçaklary biri-birine berk saklaýar
 • Mergen gural 20 ölçegli sowuk rulon we 22 ölçegli poslamaýan polatdan kesýär
 • Snip guralynda göni we giň egrileri kesýän tekiz pyçak bar
 • Galaýy bölekleriň takyk ýer gyralary ýokary kesiş hili üçin her kesileniň berk ýapylmagyny üpjün edýär
 • Gyzgyn, ýasalan polat pyçaklar iň ýokary güýç we uzak ömri üpjün edýär
 • Çydamly bahar ýuwujy, kesilende pyçaklary biri-birine berk saklaýar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 • Pyçaklardaky takyk ýer gyralary ýokary kesiş hili üçin her kesileniň berk ýapylmagyny üpjün edýär.
  Gyzgyn polat pyçaklar iň ýokary güýç hödürleýär.
  Iki gezek çümdürilen winil tutawaçlary rahatlygy üpjün edýär.
  Tekiz pyçak (göni nagyşly) mergenler göni kesmek üçin iň gowusydyr, ýöne ýumşak egrileri dolandyryp biler we ördek mergenlerinden has galyň materiallary keser.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  habarlaşyp dur

  Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.