8 deşik 5 inç çäge kagyzy, abraziw kagyzy 60-dan 1200 grit keramiki gyrmyzy çeňňek we aýlawly çäge diski

Gysga düşündiriş:

Goşmaça çydamly;
Ajaýyp blokirleme garşylygy;Öwürmek üçin ajaýyp tekizlik we nepislik ;
Çalt we aňsat üýtgeşiklik, tozan we galyndylar ýüklemek üçin çeňňek we aýlaw.
Iň ýokary iş, gaty uzak ömür we mallary aýyrmak üçin ýörite gum
Amal wagtynda abraziw dänesiniň mikro döwülmegi
yzygiderli ýiti gyralary öndürýär. Poslamaýan polat
Gara metallar
Beýleki ýokary dartyşly erginler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady:Gyrmyzy keramikaGum kagyzy Sanding diskleri

Görnüşi:Çeňňek we aýlawly sandal

Material:Keramika + Alýumin oksidi

Ölçegi:115mm, 125mm, 180mm

Grit:40 # -2000 #

Reňk:gyrmyzy

Şekil:Tegelek şekil

Arza:TheSanding diskleriüçin idealdyrýalpyldawuk

Aýratynlyklary :

* 100% täze we ýokary hilli.

* Agaçda, guradyjy enjamda, fiberglasda we metalda çig ýer taýýarlamak üçin iň gowusy.

* 40,60,80,120,180,240,320,400.-den 2000-nji ýyla çenli gaty ýiti, iň çalt kesiş

* Iň gowy gyrasy köýnek, iň uzak ömür üçin göz ýaşardyjy plastmassa film.

* Çygly we gury ulanmak üçin.

* Düwürtige garşy örtük gurulmagyna garşy durmaga kömek edýär.

* Iň köp tozan ýygnamak üçin kärende deşik nagşy.

* Çalt üýtgeýän çeňňek we aýlaw saklaýyş ulgamy has çalt disk üýtgemegine mümkinçilik berýär.

H3e66574cb7e74c3483c1a62caa59788ds


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    habarlaşyp dur

    Önümler gerek bolsa, soraglaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.